Erikoilääkärin

Erikoislääkärit tarjoavat terveydenhuoltopalvelua 18 erikoisalalla.

AS Medicumilla on Viron sairausvakuutuskassan kanssa tehty sopimus hoidon rahoittamisesta seuraavilla aloilla: dermatovenerologia, gastroenterologia, gynekologia, kardiologia, kuntoutus, leikkaus, ortopedia, pulmonologia, psykiatria ja urologia.

Palvelemme hoitojonon perusteella Viron sairauskassan sopimuksen sallimassa laajuudessa. Mikäli hoitovakuutus tai vaadittava lähete puuttuu, tarjoamme maksullisia vastaanottoja (hinnasto) jonotuslistan ulkopuolella.

Erikoisalan spesialistin konsultaatioon kirjautumista varten tarvitaan lähete. Lääkärin lähetteen kanssa voi mennä myös pulmonologiahoitajan vastaanotolle.

Ilman lähetettä ottavat vastaan seuraavat spesialistit:

  • psykiatri
  • psykoterapeutti
  • gynekologi
  • ihotautilääkäri
  • silmälääkäri, optometristi, silmähoitaja
  • traumatologi (jos on kyse tuoreesta traumasta).